پیکسل PXD02

۱۰,۰۰۰ تومان

به پیکسل معمولاً «گل سینه»‌، «بج» و «پین» هم می‌گن. پیکسل در قدیم بیشتر کاربرد رسمی داشته. اما امروز از پیکسل برای بیان علاقه‌ها و گرایش‌های فردی، یا برای تزئین کیف،‌ لباس و… استفاده می‌کنن.